1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 09.07.2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • nieruchomość gruntowa zabudowana opisana w KW NS2L/00010585/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/1
  o pow. 0,1729 ha
  , zlokalizowanej przy ul. Prof. Jana Rudnika 3B w Rabce-Zdroju, na której znajdują się dwa budynki:
 • Pawilon I „Pałacyk Babuni”, kubatura budynku - 3547 m3, powierzchnia użytkowa – 686 m2, powierzchnia zabudowy – 373 m2,
 • Portiernia, kubatura budynku -140 m3, powierzchnia użytkowa – 25 m2, powierzchnia zabudowy 40 m2.

Cena wywoławcza: 1 214 000,00 zł,  wadium 121 400,00 zł,

 • nieruchomość gruntowa zabudowana, opisana w KW NS2L/00051146/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/10
  o pow. 0,2500 ha
  wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, na której usytuowany jest budynek – Pawilon IX A, kubatura – 2868 m3, powierzchnia użytkowa – 624 m2, powierzchnia zabudowy – 202 m2,

Cena wywoławcza: 1 044 000,00 zł, wadium 104 400,00 zł1

 • nieruchomość gruntowa zabudowana, opisana w KW NS2L/00051147/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/12
  o pow. 0,1357 ha
  wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. Jana Rudnika w Rabce-Zdroju, na której usytuowany jest budynek - Pawilon IX B, kubatura – 1872 m3, powierzchnia użytkowa – 414 m2 , powierzchnia zabudowy - 208 m2,

Cena wywoławcza: 693 000,00 zł, wadium 69 300,00 zł.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 108), w dniu 24.07.2018 r. o godz.11:00. 

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226

w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do dnia 23.07.2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna umowa sprzedaży warunkowa.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi kupujący.

8.Kryteria wyboru oferty.
Ocena   ofert   dokonywana   będzie   w  ramach   przedmiotu   sprzedaży,  według  kryterium   najwyżej zaoferowanej ceny.

Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę nabycia oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.

 

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.